Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΗΣ.

Αυτός είναι πάντα ένας.
Και είναι εκεί σε κάθε φαντασίωση, σε κάθε επιθυμία, σε κάθε θρήνο, σε καθε τάφο, σε κάθε αναζήτηση, σε κάθε διαδρομή, σε κάθε χρόνο, σε κάθε πόρτα, σε κάθε λέξη, σε κάθε ήχο, σε κάθε υποσυνείδητο, σε κάθε πράξη.
Σε κάθε τέλος και κάθε αρχή.
Είναι πατέρας, φίλος, εραστής, αδερφός, άντρας, δάσκαλος, άγνωστος, σύντροφος.
Είναι αυτός που λείπει, αυτός που είναι εκεί πάντα ή αυτός που δεν υπήρχε ποτέ.
Είναι αυτός που ακούει, είναι αυτός που τα έχει πει όλα.
Είναι αυτός που με τη φωνή του, τρυπάει.
Είναι αυτός ο ξεχωριστός.
Είναι αυτός που δημιουργεί.
Είναι αυτός που είναι τέλειος.
Είναι αυτός που όπου και να βρεθεί, τον συναντά.
Αυτός που βρίσκεται στα μάτια του κάθε άλλου ανθρώπου.
Αυτός που είναι όλα.
Όλα.
Μα πάνω απ’όλα είναι ένα.

Είναι ο άνθρωπός της.