ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ.

Ἐγώ ὅμως ἀπό τώρα εἶμαι βαριά παραπονεμένος.
Μέσα στούς ξένους καί στά ξένα πράγματα ζῶ διαρκῶς· στά ἕτοιμα καί στά ἐνοικιασμένα. Συγκατοικῶ μέ ἀνθρώπους πού ἀδιαφοροῦν τελείως γιά μένα, κι ἐγώ γι' αὐτούς.
 Οὔτε μικροδιαφορές δέν ὑπάρχουν κάν μεταξύ μας.
 Ὁ ἕνας ἀποφεύγει τόν ἄλλο, ὅσο μπορεῖ. 
Μά κι ἄν τύχει νά σοῦ μιλήσουνε, κρύβουν συνήθως τά πραγματικά τους στοιχεῖα σά νά 'ναι τίποτε κακοποιοί. 
Τό ἰδανικό, ἡ τελευταία λέξη τοῦ πολιτισμοῦ, εἶναι, λέει, νά μή ξέρεις οὔτε στή φάτσα τό γείτονά σου. Πονηρά πράγματα βέβαια· προφάσεις πολιτισμοῦ, γιά νά διευκολύνονται οἱ ἀταξίες.Kείμενο: απόσπασμα από το Μες στους προσφυγικούς συνοικισμούς, Γιώργος Ιωάννου (συλλογή: Για ένα φιλότιμο)

Φωτογραφίες: Walking in Istanbul, Fotini Chora- http://fotinichora.com/