Χάρτης.

Ενώνοντας  τελείες.
Γραμμές ημιτελείς, στραβές, κουνημένες, κακοσχεδιασμένες, καμιά φορά διακεκκομένες.
Ορμητικές γραμμές στους χάρτες, χρωματιστές.
Προλαβαίνουν να μας ενώσουν πριν καλά καλά δούμε πού βρισκόμαστε.