ΤΡΥΦΕΡΑ.
Μια όμορφη στιγμή από τις πολλές.
Φωτογραφία που μας έβγαλε ένας πολύ αγαπημένος φίλος, που σήμερα γιορτάζει.
Να τον χαιρόμαστε.