υπαρξιακά κουλουβάχατααντίσταση σε κάθε αφορμή για σενάριο και δημιουργίααυτό θα πει μηδενισμός 
ή μήπως ζωή