βάρβαρη
δεν υπάρχει οργή 
πιο 
φοβερή κι αθεράπευτη 
από αυτή 
που γεννιέται 
ανάμεσα 
σε ανθρώπους που 


είχαν αγαπηθεί