ΣΚΑΒΟΝΤΑΣ
Πού να βρώ μια ψυχή 
σαρανταπληγιασμένη κι απροσκύνητη, 
σαν την ψυχή μου, 
να της ξομολογηθώ;