Ξέρω ότι η βία, το άγνωστο, 
δε σήμαιναν ποτέ 
την αδυναμία της γνώσης 
και της λογικής. 
Αλλά το άγνωστο δεν είναι η γνώση, 
η βία δεν είναι η λογική, 
η ασυνέχεια δεν είναι η συνέχεια 
που τη σπάει, που τη σκοτώνει. 
Αυτός ο κόσμος 
της ασυνέχειας 
καλείται μέσα στον τρόμο του, 
να αντιληφθεί το θάνατο.