που όλοι ξέρουμε είναι νεκρός

Ρε, όπως ρε φίλε δε χρειαζόταν.
Μι, όπως μη φεύγεις αγάπη μου.
Φα, όπως φάγαμε και το φαΐ τελείωσε.
Σολ, όπως σ’ όλο τον κόσμο έψαχνα για σένα
Λα, όπως λάθος δεν έκανα ποτέ.
Σι, όπως εσύ δε με περίμενες.