ΧΩΡΙΣ.

Μη έχοντας αγαπήσει ποτέ τόσο πολύ ξανά.
Μη έχοντας νιώσει τέτοια έλλειψη για τόσον καιρό.
Μη έχοντας υπάρξει ποτέ τόσο αληθινά ευτυχισμένη με άλλον άνθρωπο.

Δεν μπορώ να συλλάβω πώς έφυγε τέτοια αγάπη μέσα από τα χέρια μας.