μοιάζεις να ήσουν ευτυχισμένη

-γι' αυτόν όμως, μιλάς διαφορετικά απ' όλους τους άλλους