*143


τόση 
ομορφιά 
μέσα μου
εγκλωβισμένη
θα εκραγεί