αφιερωμένο με αγάπηI'm a moth
Who just wants to share your light
I'm just an insect
Trying to get out of the night
I only stick with you
Because there are no others

You are all I need