ένας διάλογος: από μένα για σένα κι από σένα για μένα