τόσο μικρή ζωή

τόσο πολλές εικόνες
τόσο μικρή καρδιά