ΟΤΑΝ ΝΙΩΘΩ ΑΓΑΠΗ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΤΗ ΖΩΗ

και να που ο ήλιος
πάλι δύει 
πάλι δύει