ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΟΚΚΙΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

το γιατί είναι μια μεγάλη έλλειψη,κάτι σαν τάφος