ΥΠΟ_ΓΡΑΦΗ

τόσο πολύ είχα διαβάσει αυτά που μου έγραφε όλα αυτά τα χρόνια που πλέον κοιτώ τα γράμματά μου και καταλαβαίνω πως είναι κι αυτά δικά του